Workshops

Bliv endnu bedre til at skabe læring, trivsel og udvikling for den enkelte elev og for klassen.
Slut med at bruge kostbar tid på at tage på kursus, og ikke få andet med hjem end oplevelsen. Med os får du den gode oplevelse OG konkrete redskaber, du kan gå hjem og bruge. Eleverne skal kunne mærke, at du har brugt tid og energi på at udvikle dine didaktiske kompetencer.

Læringsparate elever

Klasseledelse

Trivsel og relationer

Få metoder til at skabe motivation hos dine elever. Bliv endnu bedre til at lave fagligt relevant bevægelse i undervisningen og til at invitere eleverne over i et mere udviklende mindset. Gå hjem med redskaber til at få flere elever til at turde mere.

Her kan du læse om de workshops, hvor vi arbejder med elevernes læringsparathed.

Få redskaber til at ændre uhensigtsmæssig adfærd og metoder til at hjælpe eleverne med at holde fokus. Få idéer til, hvordan du kan spare på stemmen. Brug det vi ved om hjernen, til at give klarere beskeder og undgå unødig usikkerhed blandt eleverne.

Her kan du læse om de workshops, hvor vi arbejder på at gøre dig til en endnu bedre klasseleder.

Få idéer til at skabe meningsgivende og forpligtende faglige og sociale fællesskaber. Blive endnu bedre til at give dine elever oplevelsen af, at de er værdifulde for fællesskabet. Lær hvordan du kan udvikle din professionelle relationskompetence.

Her kan du læse om de workshops, hvor vi arbejder med relationerne og trivslen i klassen og for den enkelte.