Trivsel og relationer

Hvis vores elever skal lære noget, skal de trives. Og omvendt: For at trives skal de lære noget.
Bliv endnu bedre til at skabe gode, sunde relationer, så alle kan trives, udvikle sig og lære.
Relationer mellem dig og klassen, mellem dig og den enkelte elev og eleverne imellem.

Få metoder til at skabe meningsfulde, forpligtende fællesskaber. Bliv endnu bedre til at finde det fælles (faglige) tredje, som dine elever og du kan samles om.

Få metoder til at blive mere relationskompetent i en professionel kontekst. Skab bedre relationer til dine elever. Ikke for at blive venner, men fordi du er en betydningsfuld voksen.

Få idéer til, hvordan du kan facilitere elevernes personlige og sociale udviklingsproces. Gør det gennem fokuserede indsatser eller som en integreret del af arbejdet med de faglige mål.