Læringsparate elever

Meget af det der afgør, om et barn er parat til at lære, er uden for din kontrol.

Andre ting kan du påvirke med din tilgang, dine metoder og din pædagogik.

Det vi laver på en workshop, skal kunne mærkes af eleverne. Gerne allerede næste dag.

Bliv endnu bedre til at skabe læring.

Psst! Beskrivelserne af vores workshops er til inspiration. Vi sørger selvfølgelig for at skræddersy forløbet, så det passer til jer, jeres elever og jeres fag.

Motivation

Du går fra workshoppen med en plan for, hvordan du kan få endnu flere elever til at købe ind på det, de forventes at sige, gøre, arbejde med og lære.

Læs mere her

Hvordan kan du motivere dine elever?

Ved at holde op med at demotivere dem. Nej, vi laver ikke fis med dig. En lang række faktorer i skolen demotiverer børn og unge. Mange af dem kan du relativt nemt gøre noget ved.

På workshoppen bruger vi også tid på tre behov, som dine elever har til fælles med mennesker på tværs af kulturer, landegrænser, alder og køn. Mødes disse behov, stiger niveauet af trivsel og motivation.

Tag hjem med en plan for, hvordan du får endnu flere elever til at købe ind på det, du vil have dem til at sige, gøre, arbejde med og lære.

PDF

Amygdala

Kend til de hjernefunktioner, der har størst betydning for dine elevers læringsparathed. Gå hjem med metoder til at gøre din undervisning endnu mere hjernebaseret.

Læs mere her

Er dine elevers hjerner parate til læring?

Du har lige forklaret det – endda ret tydeligt. Alligevel har et par elever intet fanget. Det kan der være mange grunde til. Der findes dog ensærlig udbredt årsag til at vores elever (midlertidigt) er ude af stand tilat bearbejde information, analysere, problemløse, fokusere og lære nyt.

Aktivitet i amygdala virker som en håndbremse for læringen. Hjernens øvrige funktioner hæmmes
simpelthen, når amygdala aktiveres.

Gå hjem med en lang række metoder til at gøre din undervisning endnu mere hjernebaseret.

Vi anbefaler at starte med denne workshop, fordi viden på området er afgørende for kvaliteten
af enhver undervisning.

PDF

Bevægelse i undervisningen

Bliv klog på, hvordan du kan aktivere endnu flere områder i dine elevers hjerner. Gå hjem med metoder til at integrere fagligt relevant bevægelse i din undervisning

Læs mere her

Hvordan hjælper du eleverne med at lære mere?

Jo flere områder af dine elevers hjerner, der er aktive i undervisningen, jo flere steder kan de hente informationer fra, når de skal bruge dem.

På workshoppen finder vi måder at få bevægelse ind i undervisningen på. Det kan være i form af brain breaks, men endnu bedre er det at finde plads til og mulighed for fagligt relevant bevægelse.

Vi sætter din faglighed i spil og finder metoder til at aktivere så mange områder af dine elevers hjerner som muligt. Så kan de lære mere nemmere – med mindre indsats for dem og dig.

Tag hjem med metoder, som ikke kræver ekstra forberedelse.

PDF

Livsduelighed

Få redskaber og idéer til arbejdet med at udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer.

Læs mere her

Hvordan styrker du dine elevers personlige og sociale kompetencer?

Et menneskes såkaldt bløde karakteregenskaber har afgørende betydning for alle aspekter af hans liv: Uddannelse, karriere, indkomst, kriminalitet, sundhed og sågar levetid.

Skolen er fyldt med børn og unge, som har brug for, at der bliver arbejdet med styrkelsen af deres bløde kompetencer, hvis de skal gøre sig håb om at opleve succes i livet. Kvaliteten af deres videre uddannelses- og livsforløb afhænger af, om omgivelserne bruger den nødvendige tid på at træne deres personlige og sociale kompetencer.

En del af den opgave kan løses som en integreret del af arbejdet med de faglige mål. Andre aspekter kan du med fordel arbejde med igennem fokuserede indsatser.

Gå hjem med redskaber og idéer til arbejdet med at udvikle elevernes personlige og sociale
kompetencer.

PDF

Mindset

Gå hjem med metoder til at skabe en kultur, hvor det er mere end legalt at fejle, og hvor processen bliver vigtigere end resultatet. Så dine elever tør mere og lærer mere.

Læs mere her

Hvordan fejrer I de uundværlige fejl?

Hvordan kan det være, at nogle af dine elever er mere villige til at afprøve nye, udfordrende ting end andre? Hvorfor skyder nogle nærmest per refleks skylden fra sig, når de laver fejl? Og hvorfor er andre overbevist om, at de aldrig kommer til at lære matematik?

Der er forskel på, hvad de tænker om læring, fejl og udfordringer. Og det de tænker, har betydning for, hvad de er villige til at gøre for at lære nyt, og hvordan de reagerer, når de møder modstand.

Tag hjem fra workshoppen med metoder til at skabe en kultur, hvor fejl fejres, og hvor processen bliver vigtigere end resultatet. Hvor dine elever tør mere og lærer mere.

PDF