Klasseledelse

Din klasse er unik og har sine særlige behov.

Du og dine kolleger har hver jeres styrker og svagheder. Selvfølgelig også når det kommer til klasseledelse.

Så lad os sikre, at vi bygger oven på det, I allerede ved og gør, ikk?

Simple metoder med stor effekt kan gøre dig til en endnu bedre klasseleder.

Psst! Når du læser beskrivelserne af vores workshops, så husk, at de bare er til inspiration. Vi skræddersyr forløbet, så det passer til lige netop jer.

Opmærksomhed og fokus

Tag hjem med metoder til at hjælpe eleverne med at holde fokus på det, fokus skal være rettet imod.

Læs mere her

Hvordan hjælper du dine elever med at fokusere?

Elever der render på toilettet i hver lektion, lige skal tjekke telefonen, sludrer med sidemanden eller skal op at spidse blyant. Kender du dem?

Vores lektioner er længere, end mange elever kan holde deres opmærksomhed fangen. Langt de fleste af dem kan godt fokusere. Spørgsmålet er bare, hvad de fokuserer på.

På workshoppen skaber vi alternativer til det, eleverne selv vælger at gøre for at holde krop og hjerne i gang.

Tag blandt andet hjem med metoder til at skabe fagligt relevante skift, hvilket hjælper hjernen med at rette fokus mod det, fokus skal være rettet imod.

PDF

Underviser, leder og rollemodel

Få et redskab til nemmere at kunne håndtere uhensigtsmæssig adfærd.

Læs mere her

Kan man være professionel i en emotionelt båret praksis?

Børn og unge gør, hvad vi gør – og ikke hvad vi siger. Som leder af en klasse eller en gruppe er din adfærd afgørende for gruppens adfærd, trivsel og læring.

Din autenticitet er vigtig, og samtidig forventes det, at du agerer professionelt – også når tingene spidser til.

På workshoppen ser vi på, hvordan du kan lede den differentierede gruppe mennesker, du arbejder med. De har brug for, at du er en tydelig og troværdig leder.

Tag hjem med et redskab til nemmere at kunne håndtere uhensigtsmæssig adfærd.

PDF

Valg og konsekvens

Bliv endnu bedre til at støtte eleverne i at træffe gode beslutninger.

Læs mere her

Hvordan hjælper du eleverne med at træffe gode valg?
Ville det ikke være dejligt, hvis dine elevers adfærd støttede dem selv og deres klassekammerater i at lære og trives?

De er dog stadig i gang med at træne beslutningstagning. De øver sig i at tage tidligere
erfaringer med i overvejelserne om de mulige handlinger. Det er krævende og stadig utrænede
processer i deres endnu ikke færdigudviklede hjerne. De har virkelig brug for støtte fra omgivelserne. De har brug for din hjælp.

På workshoppen taler vi om tydelige forventninger, om konsekvenser og om, hvordan vi støtter børn og unge i at reflektere over de valg, de træffer.

Gå hjem med en plan for, hvordan du endnu bedre støtter dine elever i at træffe gode beslutninger.

PDF

Værktøjskasse til klassens leder

Få praktiske løsninger på mange af de klassiske udfordringer der er i løbet af en skoledag. Lær at spare på stemmen.

Læs mere her

Tips og tricks til effektiv klasseledelse

Set over en skoledag er der masser af spildtid, som kunne bruges på at skabe læring. Skift mellem fag, instruktioner der skal gentages, rod og kaos.

Det her er vores mest redskabsspækkede workshop. Tips, fiduser, metoder, tricks og effektive instruktioner.

Få klassen fra lokale til lokale uden at forstyrre resten af skolen. Giv instrukser på en smart måde. Brug start og afslutning på timen på en hensigtsmæssig måde. Spar på stemmen.

Vi bruger kun lidt tid på forskning, og så meget desto mere tid på praktiske løsninger.
Eleverne vil helt sikkert kunne mærke, at du har brugt tid og energi på at udvikle dine didaktiske kompetencer.

Vi anbefaler at deltage i workshoppen Valg & Konsekvens før denne. Der arbejder vi med det mere grundlæggende i din måde at lede adfærd på.

PDF

Kollegacoaching

Få effektive metoder til at observere, give feedback og gennemføre samtaler om læring og undervisning.

Læs mere her

Hvordan kvalificerer I hinandens praksis?

Dit job som underviser er lige så komplekst som det er vigtigt, og det siger altså ikke så lidt. Gennem vores indsatser gøres det komplekse mere simpelt. Hvis du vel at mærke bruger det, du lærer.

Hvor godt et kursus end har været – praksisnært med øvelser, teori, refleksioner og eksemplarisk undervisning, så er forskning på området klar: Du bruger kun omkring 20% af det lærte i din praksis.

Men lader du en kollega coache dig i implementeringsprocessen, så bruger du op til fire gange så meget. En kollega kan se ting, du ikke selv ser, opdage udviklingsmuligheder og tilbyde kvalificeret sparring.

Få effektive metoder til at observere, give feedback og gennemføre samtaler om læring og undervisning. Vi gør det trygt, forventet og muligt at bruge hinanden til at kvalificere praksis.

PDF