Mange af de unge du arbejder med, møder dig med rygsækken fyldt med negative skoleoplevelser, svigt, misbrug, frafald og diagnoser. Derfor oplever du udfordringer med manglende fremmøde, prioritering og engagement.

I mødet med dig er der mulighed for, at de (endelig) kan finde en vej og finde meningen. Føle sig anerkendt, respekteret og tilpas udfordret.

Hvordan hjælper du bedst vores unge, så de kan lykkes i livet?

MENSK byder ind med indsigter og konkrete redskaber til at påvirke, styrke og guide unge mennesker, så de bliver mere modstandsdygtige og formår at drive sig selv videre på trods af bagagen.

“Jeg har virkelig fået sat tingene mere i perspektiv.

Godt det vekslede mellem oplæg og øvelser”

Mentor i Unge-team

Amygdala

Gå hjem med en lang række metoder til at gøre mødet med dine borgere endnu mere   hjernebaseret.

Læs mere her

Du har lige forklaret det – endda ret tydeligt. Alligevel har din borger ikke forstået.

Det kan der være mange grunde til. Der findes dog en særlig udbredt årsag til, at vi mennesker kan opleve  (midlertidigt) at være ude af stand til at bearbejde information, analysere, problemløse, lære og fokusere.

Aktivitet i amygdala virker som en håndbremse for fornuften. Hjernens øvrige funktioner hæmmes simpelthen, når amygdala aktiveres.

Gå hjem med en lang række metoder til at gøre mødet med dine borgere endnu mere hjernebaseret.

Sammen sikrer vi, at de mennesker du arbejder med, kan mærke, at du har brugt tid på at udvikle dine professionelle kompetencer.

PDF

Valg & Konsekvens

Gå hjem med en plan for, hvordan du endnu bedre støtter dine borgere i at træffe gode beslutninger.

Læs mere her

Ville det ikke være dejligt, hvis dine borgeres adfærd støttede dem selv i at udvikles og trives?

Ikke alle dine borgere har lært, hvordan man træffer fornuftige beslutninger. De har brug for at træne beslutningstagning. Alene det at tage tidligere erfaringer med i overvejelserne om de mulige handlinger er krævende – og for nogle mennesker utrænede – processer. De har virkelig brug for støtte fra omgivelserne. De har brug for din hjælp. 

På workshoppen taler vi om at have tydelige forventninger, om konsekvensen af et menneskes handlinger og om, hvordan du kan støtte dine borgere i at reflektere over de valg, de træffer.

Gå hjem med en plan for, hvordan du endnu bedre støtter dine boregere i at træffe gode beslutninger. 

Sammen sikrer vi, at de mennesker du arbejder med, kan mærke, at du har brugt tid på at udvikle dine professionelle kompetencer.

PDF

Motivation

Tag hjem med en plan for, hvordan du får endnu flere af dine borgere til at møde op, træde ud af den trygge zone, lære og komme et skridt nærmere deres ønskede mål.

Læs mere her

Hvordan kan du motivere dine borgere?

Ved at holde op med at demotivere dem. Nej, vi laver ikke fis med dig. En lang række faktorer i vores system og vores tilgang til borgerne kan demotivere dem. Mange af disse ting kan du relativt nemt gøre noget ved.

På workshoppen bruger vi også tid på tre behov, som dine borgere har til fælles med mennesker på tværs af kulturer, landegrænser, alder og køn. Mødes disse behov, stiger niveauet af trivsel og motivation.

Tag hjem med en plan for, hvordan du får endnu flere af dine borgere til at møde op, træde ud af den trygge zone, lære og komme et skridt nærmere deres ønskede mål.

Sammen sikrer vi, at de mennesker du arbejder med, kan mærke, at du har brugt tid på at udvikle dine professionelle kompetencer.

PDF

Mindset

Tag hjem fra workshoppen med idéer til, hvordan du kan få flere borgere til at turde og ville lidt (eller måske meget) mere.

Læs mere her

Hvorfor er nogle mennesker mere villige til at afprøve nye, udfordrende ting end andre? Hvorfor fralægger nogle sig altid ansvaret, når noget bliver svært eller går galt?

Blandt andet fordi der er forskel på vores grundlæggende mindset. 

Der er forskel på, hvad vi mennesker tænker om læring, fejl og udfordringer. Og hvad vi tænker om disse ting, har betydning for, hvordan vi klarer os i vores arbejdsliv, uddannelse og relationer. Og på hvordan vi reagerer, når vi møder modstand.

Tag hjem fra workshoppen med idéer til, hvordan du kan få flere borgere til at turde og villelidt (eller måske meget) mere.

Sammen sikrer vi, at de mennesker du arbejder med, kan mærke, at du har brugt tid på at udvikle dine professionelle kompetencer.

PDF