Forældreskab

Hvorfor er dit barn ind imellem ude af stand til at tænke, problemløse og lære nyt?

Hvordan kan du blive bedre til at holde hovedet koldt, når din teenager sætter dig under pres?

Hvordan finder du balancen mellem at være kærlig og konsekvent?

På MENSKs forældre-workshops udfordres du på dine mønstre og din adfærd. Du går hjem med konkrete redskaber, du kan gå lige hjem og bruge sammen med din familie.

S.P.O.T på forældreskabet

 Simple, praktiske, overskuelige tricks til at udfordre og støtte dit barn.

Læs mere her

Hvordan udfordrer og støtter du dit barn på den bedst mulige måde?

Måske drømmer du om, at dit barn kunne finde ud af at træffe gode valg. At han gad lave sin del af opgaverne hjemme. At hun tog mere ansvar for sin skole, idrætstøjet og sit eget humør. Det er alt sammen muligt, hvis du som udgangspunkt anerkender to ting:

1) Børn og unge render rundt med endnu ikke færdigudviklede hjerner. De er i gang med at træne deres hjerner i at træffe beslutninger og hæmme uønsket adfærd. De øver sig i at tage tidligere erfaringer med i deres overvejelser. Det er krævende processer, som de har brug for omgivelsernes støtte til at klare.

2) Det handler ikke om dig. Dit barn har brug for, at du støtter på en hensigtsmæssig og velovervejet måde. Indimellem må du gøre ting, som ikke er nemme, rare eller velkendte. Du skal kunne være med, at dit barn oplever følelsesmæssig smerte ind imellem. Du skal kunne tage en timeout og ringe til en ven. Det handler om at støtte dit barn i at blive et selvhjulpent og ansvarligt voksent menneske.

Det kan du få hjælp til på MENSKs forældre-workshops.

PDF

“De allerfleste forældre er usikre. Og det er jo ikke en sygdom. Tværtimod. Usikkerhed er bedre end skråsikkerhed, og mange vil gerne finde ind til det, som de selv mener i stedet for bare at gøre det, de andre forældre gør.”

Jesper Juul