Fællesskab og relationer

Vi skal trives for at lære (og lære for at trives).

Alle dine elever har brug for at føle, at de er vigtige for fællesskabet. Og de skal mærke, at de har betydning for dig. 

Selv i de mest travle perioder kan du gøre små tiltag for at skabe stærkere fællesskaber i klassen og bedre relationer til dine elever. 

Det kan vi hjælpe dig med. 

Psst! Husk, at beskrivelserne af vores workshops bare er til inspiration. Vi vil bygge oven på det, I allerede ved og gør. Derfor skræddersyr vi forløbet.

Relationskompetence

Få metoder til at blive mere relationskompetent i en professionel kontekst. Skab bedre relationer til dine elever. Ikke for at blive venner, men fordi du er en betydningsfuld voksen.

Læs mere her

Oplever dine elever, at de har en betydning for dig?

Elevernes relation til deres lærere har stor betydning for deres trivsel, opførsel og læring. Det ved vi godt, og de fleste af os synes selv, at vi er ret gode til at skabe relationer.

Alligevel føler alt for mange børn og unge ikke, at relationen til deres lærer er god. Så mange, at det ikke kun kan være læreren i naboklassen, der har brug for at gøre noget ved det.

Der er efterhånden forsket så grundigt i relationer mellem elever og deres lærere, at det er blevet muligt at tale om, præcis hvad det vil sige at være professionelt relationskompetent.

Gå fra workshoppen med metoder til at skabe stærke, sunde relationer til dine elever. Ikke fordi I skal være venner, men fordi du er professionel og en betydningsfuld voksen.

PDF

Fællesskaber

Få metoder til at skabe meningsfulde, forpligtende fællesskaber. Bliv endnu bedre til at finde det fælles (faglige) tredje, som dine elever og du kan samles om.

Læs mere her

Er alle dine elever en del af fællesskabet? Altså ALLE?

Dine elever kan først forventes at trives og lære noget, når de føler sig som en vigtig del af fællesskabet i skolen. Desværre oplever alt for mange børn og unge ikke at være en del af et sundt fællesskab med andre elever og/eller med deres lærere.

På workshoppen arbejder vi på at skabe meningsfulde og forpligtende faglige og sociale fællesskaber.

Tag hjem med idéer til, hvad der kan være det fælles (faglige) tredje, som dine elever og du kan samles om.

På en overbygning til workshoppen kan vi arbejde i dybden med introtur, introforløb, informationsaften eller andre konkrete tiltag.

PDF

Livsduelighed

Få idéer til, hvordan du kan facilitere elevernes personlige og sociale udviklingsproces. Gør det gennem fokuserede indsatser eller som en integreret del af arbejdet med de faglige mål.

Læs mere her

Hvordan styrker du dine elevers personlige og sociale kompetencer?

Et menneskes såkaldt bløde karakteregenskaber har afgørende betydning for alle aspekter af hans liv: Uddannelse, karriere, indkomst, kriminalitet, sundhed og sågar levetid.

Skolen er fyldt med børn og unge, som har brug for, at der bliver arbejdet med styrkelsen af deres bløde kompetencer, hvis de skal gøre sig håb om at opleve succes i livet. Kvaliteten af deres videre uddannelses- og livsforløb afhænger af, om omgivelserne bruger den nødvendige tid på at træne deres personlige og sociale kompetencer.

En del af den opgave kan løses som en integreret del af arbejdet med de faglige mål. Andre aspekter kan du med fordel arbejde med igennem fokuserede indsatser.

Gå hjem med redskaber og idéer til arbejdet med at udvikle elevernes personlige og sociale kompetencer.

PDF