Kompetenceudvikling for undervisere

Børn og unge er vores vigtigste ressource. De skal have de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives.

Aisha i 2. klasse skal både have gode frikvarterer og sætte sin læsehastighed op. Det er vigtigt for Mikkel i 8. at blive erklæret uddannelsesparat. Yusuf på 16 vil have mest muligt ud af sit grundforløb.
I sidste ende skal de kunne klare sig selv i verden, bidrage til fællesskabet og skabe det gode liv.

MENSK samarbejder med fagprofessionelle om at blive endnu bedre til at skabe læring og trivsel.

Vi arbejder evidensinformeret, og omsætter teori til konkret handling. Vores undervisning er eksemplarisk: Vi gør det vi siger, og vi siger hvad vi gør. Vi måler vores succes på deltagernes evne til at omsætte ny viden til handling. Børnene og de unge skal kunne mærke, at deres undervisere har været sammen med os.

Vores primære samarbejdspartnere er lærere og pædagoger i uddannelsessektoren, men det hænder da, at vi underviser unge i personlige og sociale kompetencer - som på seminaret her for skolepraktikelever på en erhvervsskole.