Sammen skaber vi mere læring

 (og gør det sjovere at lære og nemmere at undervise)

Klasseledelse

Få redskaber til at ændre uhensigtsmæssig adfærd. Hjælp eleverne med at holde fokus.
Få idéer til, hvordan du kan spare på stemmen. Brug det vi ved om hjernen, til at give klarere beskeder og undgå unødig usikkerhed blandt eleverne.

Læringsparate elever

Få metoder til at skabe motivation hos dine elever. Bliv endnu bedre til at lave fagligt relevant bevægelse i undervisningen og til at invitere eleverne over i et mere udviklende mindset. Gå hjem med redskaber til at få flere elever til at turde mere.

Fællesskab & relationer

Få idéer til at skabe meningsgivende og forpligtende faglige og sociale fællesskaber. Giv dine elever oplevelsen af, at de er værdifulde for fællesskabet. Lær at udvikle din professionelle relationskompetence.

MENSK samarbejder med fagprofessionelle

om at blive endnu bedre til at skabe læring og trivsel.

Slut med at bruge kostbar tid på at tage på kursus, og ikke få andet med hjem end oplevelsen.

Med os får du den gode oplevelse OG konkrete redskaber, du kan gå hjem og bruge.
Eleverne skal mærke, at du har brugt tid og energi på at udvikle dine didaktiske kompetencer.

Bliv endnu bedre til at skabe læring, trivsel og udvikling for den enkelte elev og for klassen.