Kompetenceudvikling for undervisere

Børn og unge er vores vigtigste ressource. De skal have de bedste betingelser for at lære, udvikle sig og trives.

Bliv endnu bedre til at skabe læring, trivsel og udvikling for den enkelte elev og for klassen.

MENSK samarbejder med fagprofessionelle om at blive endnu bedre til at skabe læring og trivsel. Vi laver enkeltstående workshops og længerevarende projekter.

Det hænder, at vi underviser unge i livsduelighed - som på seminaret her for skolepraktikelever på en erhvervsskole.